top left pic
left pic

Nyerjen Samsung televíziót a Procter&Gamble termékeinek segítségével!

Vásároljon Ariel, Lenor, Jar, Old Spice, Pampers, Head&Shoulders, Gillette, Always vagy blend-a-med terméket bármely Aldi áruházban és legyen Ön
a szerencsés nyertes! Ahhoz, hogy részt vegyen
a sorsoláson, mindössze néhány kérdésre kell válaszolnia, majd fel kell töltenie
a vásárlást igazoló blokk AP kódját. A főnyeremény egy Samsung televízó – ne szalassza el a lehetőséget!


top right pic
right pic

"Nyerjen tévét - ALDI” program

Hivatalos játékszabályzat

 

1. A Program szervezője

1.1 A “Nyerjen tévét - ALDI” program (továbbiakban: Program) Szervezője és Adatkezelője (továbbiakban: Megbízó) a Procter Gamble Magyarország Kkt. (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.). A Megbízó megbízásából a Createam Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Harangvirág u. 5.) - továbbiakban: Adatfeldolgozó és Lebonyolító - nyereményjátékot szervez. A promóció hivatalos weboldalának (https://www.everydayme.hu/csalad/programok/entry-screen/aldi-nyerjentv) üzemeltetője, ezáltal a Program további adatfeldolgozója a Promixity Prague s.r.o, (Křižíkova 160/71, 180 00 Prague 8) és a nyertesek értesítéséért és a nyereménytárgyak beszerzéséért felelős 7Field Kft. (1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 16.).

 

1.2 Az Adatfeldolgozó a Megbízó megbízásából végzi a Programmal összefüggésben rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozását.

1.3 A Program promóció hivatalos weboldala a https://www.everydayme.hu/csalad/programok/entry-screen/aldi-nyerjentv (továbbiakban: Weboldal), amely elérhető a http://www.nyerjentvt.hu weboldalon keresztül is.

2.  Résztvevők

2.1 A Programban részt vehet bárki, aki megfelel az alábbiakban meghatározott feltételeknek (továbbiakban: Résztvevő):

 • olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,
 • elfogadja a Program jelen játékszabályzatban meghatározott szabályait,
 • aki a Programba történő belépést megelőzően személyes adatai megadásával regisztrál a www.everydayme.hu weboldalon.

2.2 Ki vannak zárva a Programból a Megbízó, az Adatfeldolgozók és az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. alkalmazottai, valamint ezen személyek közeli hozzátartozói (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján).

3. A Program időtartama

A Program 2018. június 1. 00:00:01 órától – 2018. június 30. 23:59:59 óráig tart. A Program kezdő időpontja előtt, valamint a határidő lejárta után leadott regisztráció érvénytelennek minősül, és a Programból kizárásra kerül.

4. A Programban részt vevő termékek

A Programban bármely magyarországi ALDI üzletben vásárolt Ariel, Lenor, Jar, Old Spice, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Always és Blend-a-med (Procter&Gamble) termék vesz részt.

5. A részvételi feltételek, Regisztráció:

5.1 A Programban a 2. pontban foglaltakra figyelemmel részt vehet, aki a Program időtartama alatt legalább egy alkalommal legalább egy darab Ariel, Lenor, Jar, Old Spice, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Always vagy Blend-a-med márkájú terméket vásárol bármely magyarországi ALDI üzletben és a www.everydayme.hu oldalon előbb személyes adatai megadásával regisztrál, majd a regisztrációt követően továbblépve a nyereményjáték hivatalos weboldalára (https://www.everydayme.hu/csalad/programok/entry-screen/aldi-nyerjentv , amely elérhető a http://www.nyerjentvt.hu weboldalon keresztül is)

 

 • megadja a vásárlást igazoló blokkon szereplő szükséges adatokat (továbbiakban: „Pályázat”).
 • A regisztrációt követően a Résztvevők a regisztráció során megadott felhasználói nevükkel és jelszavukkal azonosítják magukat. A Nyereményjáték alapfeltétele, hogy a játékosok regisztráljanak a www.everydayme.hu weboldalon és elfogadják a “Felhasználási feltételeket”.

 

5.2. Az akcióban csak a magyarországi ALDI üzletekben forgalmazott Ariel, Lenor, Jar, Old Spice, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Always és Blend-a-med márkájú termékek vesznek részt. A játékban ezen termékek vásárlásáról szóló nyugtával lehet részt venni - a nyugtán szerepelnie kell a termékmegnevezésnek.

 

5.3 Regisztráció

A Játékosok egy egyszeri regisztráció megtételével megadják személyes adataikat a www.everydayme.hu weboldalon.

A regisztráció során az alábbi valós – hatósági igazolvánnyal igazolható – adatok hiánytalan megadása szükséges:

-        nem

-        név

-        születési dátum

-        lakóhelyének irányítószáma

-        ország

-        e-mail cím

-        a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint

-        megadja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Procter&Gamble) részére

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját.

 

5.4 Pályázatbeküldés

A regisztráció megtétele után a Játékos megérkezik a nyereményjáték hivatalos promóciós Weboldalára,  ahol a Játékosnak meg  kell adnia a vásárlást igazoló blokkról az alábbi adatokat. A lenti adatok megadásával érvényesítheti pályázatát a Játékra.:

-        AP kód (a nyugta utolsó sora; APA betűk után 8 db számjegy)

-        Vásárlás dátuma és időpontja

-        Telefonszám

Egy játékos több pályázatot is beküldhet, amennyiben több blokkal is rendelkezik, így növelheti nyerési esélyét.

 

 

6. Nyeremény

A Programban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 

 • hetente 6 x Samsung márkájú televízió 200.000 Ft értékben
  • 4 héten át, a nyereményjáték során összesen 4 x 6 db = 24 db televízió kerül kisorsolásra

 

 

7. Sorsolás

Az első sorsolás a kampány 4. hetének lezárulta után, azaz a kampány legvégén kerül megrendezésre a Lebonyolító irodájában a 1026 Budapest, Harangvirág u. 5. szám alatt. Ezen sorsolás időpontja az alábbi:

 

-                  2018. július 5. 10:30

 

 1. Az Adatfeldolgozó a nyertesek adatait tartalmazó listát a sorsolás napján - elektronikus formában - átadja 7Field Kft. részére. A 7Field Kft. a  sorsolást követő 3 napon belül háromszor próbálja meg a nyerteseket telefonon és / vagy e-mailben értesíteni. Amennyiben a nyertes a 3. értesítéstől számított 2 napon belül nem reagál, úgy pótnyertes lép a helyébe.
 2. A nyertes Játékos a vásárlást igazoló nyugta másolatát – nevével, címével, a játékban részt vett telefonszámával – a következő címre küldje meg ajánlott levélben:  7Field Kft., 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 16. A borítékra írja rá: „Nyerjen tévét - ALDI”. A vásárlást igazoló nyugtának az utolsó értesítést követő 20 munkanapon belül be kell érkeznie a megadott postacímre. A nyugta képét lehetőség van e-mailben is beküldeni a info@7Field.com e-mail címre az értesítést követő 2 napon belül.
 3. A Lebonyolító ezt követően megállapítja a pályázat hitelességét, és egyeztet a nyertessel a díj felhasználásának pontos körülményeiről.
 4. A további nyeremények futárszolgálattal kerülnek kiküldésre. A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal a kiküldés során a nyeremény megsérüléséért, elvesztéséért, és így nyereményt nem pótol.
 5. Amennyiben a nyertes nem veszi át a regisztrált küldeményként küldött nyereményét, az újraküldés költsége a nyertest terheli. 
 6. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint annak átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint annak átvételére kizárólag a Játékos törvényes képviselője jogosult.
 7. A nyereményt a nyertes, helyette közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) vagy más, teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.
 8. A Szervező Createam Reklámügynökség Kft. a nyereményekre (televízió) heti 6 - 6 nyertest és heti 6 – 6 pótnyertest sorsol ki. A Nyertesnek a Szervező kérésére a blokk bemutatásával, beküldésével tudnia kell igazolni, hogy megfelel a jelen játékszabályban meghatározott követelményeknek. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a Nyertes nem felel meg a játékszabályban megállapított valamennyi követelménynek.
 9. A Nyertesnek a Szervező kérésére a blokk bemutatásával, beküldésével tudnia kell igazolni, hogy megfelel a jelen játékszabályban meghatározott követelményeknek. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a Nyertes nem felel meg a játékszabályban megállapított valamennyi követelménynek.
 10. A nyertes a blokk másolatot saját felelősségre küldi be. A Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget a postai hibákért.
 11. A díjak kiküldésére a nyertes Pályázatok elbírálása után, legfeljebb 60 munkanapon belül kerül sor, futárszolgálattal.
 12. Amennyiben a Résztvevő olyan pályázatot küld be, amely előzőleg már regisztrálásra került (pontosan egyforma tranzakciós szám, AP kód, vásárlás dátuma, időpontja), üzenetet kap arról, hogy a rendszer nem tudja elfogadni a pályázatát, egyben felhívásra kerül, hogy az adatok ismételt ellenőrzését követően a helyes adatokkal küldje be új pályázatát.
 13. A Program lezárulta után érkező Pályázat beküldői tájékoztatást kapnak a Program időtartamáról és a Program befejezéséről.
 14. A nyeremény Résztvevő késedelme miatti határidőn túli átvételéért, illetve elmaradásáért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
 15. A Nyeremények pénzre vagy egyéb nyereményre át nem válthatók.
 16. Hamisított vagy manipulált nyugták a pályázatot érvénytelenné teszik, azok nem vehetnek részt a játékban. A Programban résztvevő nyugták érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
 17. Amennyiben a Program során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.
 18. Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a sorsoláshoz szükséges adatbázis, a Lebonyolító jogosult a sorsolás időpontját elhalasztani és azt a játékszabályzatban módosítani.

 

8. Adózás

 

A Szervező felelősséget vállal a díjjal kapcsolatban fizetendő személyi jövedelemadó kifizetéséért. A főnyereménnyel és további nyereményekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli.

 

9. Adatkezelés

 

1. A Résztvevő a Programban való részvétellel, továbbá a honlapon történő regisztrációval önkéntesen, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Programmal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben a Résztvevő által a Program során a rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje.

2. A Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatok a későbbiekben egyéb más célból felhasználásra nem kerülnek. Az adatkezelés kizárólag a Program lebonyolítása érdekében, zárt rendszerben történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevők számára, hogy személyes adataik kezelésével kapcsolatos információt kérjenek, kérjék azok helyesbítését vagy törlését a következő címen: Procter Gamble Magyarország Kkt. (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.). Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, illetve a törlés  joga.

3. Szervező nyilatkozik, hogy az adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

4. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási száma: folyamatban van.

5. Ahhoz, hogy a Játékos résztvehessen a játékban, Felhasználónak külön regisztrálnia kell a www.everydayme.hu oldalon is és kifejezetten hozzájárulását kell adnia, hogy adatai a Szervező direkt marketing adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező– esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig vagy pedig felhasználó a saját fiókjában történő átállításig– minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenységével összefüggésben felhasználhassa.

 

10. Vegyes rendelkezések

 

1. A Lebonyolító, a Szervező, valamint a Szervező által megbízott, a Program lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és a vonatkozó jogszabályokra tekintettel kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Programban való részvétel során, a Program, illetve a telefon-, internet szolgáltatás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Program során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

2. A Szervezőt, Lebonyolítót nem terheli felelősség a pályázatoknak a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, stb.). A Résztvevők közötti vitás kérdésekben a Szervező döntése az irányadó, melyet Résztvevők elfogadnak.

3. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló nyugta érvénytelensége esetén Résztvevő kizárásra kerül a Programból és a Lebonyolító által a jövőben Szervező részére szervezendő nyereményjátékokból 2 éves időtartamra. A Szervező a vásárlást igazoló nyugták tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

4. A Résztvevők a pályázat beküldésével automatikusan elfogadják a Program szabályzatát.

5. A részletes Program szabályzata elérhető a https://www.everydayme.hu/csalad/programok/entry-screen/aldi-nyerjentv weboldalon.

6. A Résztvevők a Programmal kapcsolatban a jatek@createam.hu e-mail címre küldhetik el kérdéseiket, észrevételeiket. A jatek@createam.hu e-mail címre érkező észrevételekre, kérésekre, kérdésekre, reklamációra a beérkezéstől számítva 5 munkanapon belül Lebonyolító válaszol. A Szervező, illetve Lebonyolító a Program lezárását követő 60 napon túl a Programmal kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt nem tud befogadni.

7. A Szervező jogosult a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen programszabályzat egyoldalú módosítására.

 

Budapest, 2018. május 30.

 

Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt

Szervező