top left pic
left pic

Nyerjen 12 száraz hónapot a Pampers pelenkákkal!

Vásároljon Pampers pelekát a dm üzleteiben vagy a dm.hu webáruházában, és legyen egyike a szerencsés nyerteseknek! Ahhoz, hogy részt vehessen sorsolásunkon, nincs más teendője, mint kitölteni kvízünket, és feltölteni a vásárlást igazoló blokkon található AP-kódot. Most akár 12 hónapra elegendő Pampers terméket vagy Pamper Pants ajándékcsomagot nyerhet!


top right pic
right pic

"Nyerj 12 havi szárazszágot a

Pampers-szel!” program

Hivatalos játékszabályzat

 

1. A Program szervezője

1.1 A “Nyerj 12 havi szárazszágot a Pampers-szel!” program (továbbiakban: Program) Szervezője és Adatkezelője (továbbiakban: Megbízó) a Procter Gamble Magyarország Kkt. (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.). A Megbízó megbízásából a Createam Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Harangvirág u. 5.) - továbbiakban: Adatfeldolgozó és Lebonyolító - nyereményjátékot szervez. A promóció hivatalos weboldalának (https://www.everydayme.hu/csalad/programok/entry-screen/dm-pampers-szarazsag-365-napra) üzemeltetője, ezáltal a Program további adatfeldolgozója a Promixity Prague s.r.o, (Křižíkova 160/71, 180 00 Prague 8) és a nyertesek értesítéséért és a nyereménytárgyak beszerzéséért felelős 7Field Kft. (1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 16.).

 

1.2 Az Adatfeldolgozó a Megbízó megbízásából végzi a Programmal összefüggésben rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozását.

1.3 A Program promóció hivatalos weboldala a https://www.everydayme.hu/csalad/programok/entry-screen/dm-pampers-szarazsag-365-napra (továbbiakban: Weboldal), amely a www.everydayme.hu weboldalon keresztül érhető el.

2.  Résztvevők

2.1 A Programban részt vehet bárki, aki megfelel az alábbiakban meghatározott feltételeknek (továbbiakban: Résztvevő):

 • olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,
 • elfogadja a Program jelen játékszabályzatban meghatározott szabályait,
 • aki a Programba történő belépést megelőzően személyes adatai megadásával regisztrál a www.everydayme.hu weboldalon.

2.2 Ki vannak zárva a Programból a Megbízó, az Adatfeldolgozók és a Rossmann Magyarország Kereskedelmi Kft. alkalmazottai, valamint ezen személyek közeli hozzátartozói (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján).

3. A Program időtartama

A Program 2018. május 15. 00:00:01 órától – 2018. augusztus 31. 23:59:59 óráig tart. A Program kezdő időpontja előtt, valamint a határidő lejárta után leadott regisztráció érvénytelennek minősül, és a Programból kizárásra kerül.

4. A Programban részt vevő termékek

A Programban bármely magyarországi dm üzletben vagy a dm online drogériában (www.dm.hu) weboldalon vásárolt Pampers márkájú vesz részt. A Programban részt vevő termékek listáját a Függelék tartalmazza.

5. A részvételi feltételek, Regisztráció:

5.1 A Programban a 2. pontban foglaltakra figyelemmel részt vehet, aki a Program időtartama alatt legalább egy alkalommal legalább egy csomag – a Függelékben szereplő - Pampers márkájú terméket vásárol bármely magyarországi dm üzletben vagy a dm online drogériában és a www.everydayme.hu oldalon előbb személyes adatai megadásával regisztrál, majd a regisztrációt követően továbblépve a nyereményjáték hivatalos oldalára https://www.everydayme.hu/csalad/programok/entry-screen/dm-pampers-szarazsag-365-napra

 

 • megadja a vásárlást igazoló blokkon szereplő szükséges adatokat (továbbiakban: „Pályázat”).
 • A regisztrációt követően a Résztvevők a regisztráció során megadott felhasználói nevükkel és jelszavukkal azonosítják magukat. A Nyereményjáték alapfeltétele, hogy a játékosok regisztráljanak a www.everydayme.hu weboldalon és elfogadják a “Felhasználási feltételeket”.

 

5.2. Az akcióban csak a magyarországi dm üzletekben és a dm online drogériában forgalmazott Pampers termékek vesznek részt. A játékban ezen termékek vásárlásáról szóló nyugtával lehet részt venni - a nyugtán szerepelnie kell a Pampers termékmegnevezésnek.

 

5.3 Regisztráció

A Játékosok egy egyszeri regisztráció megtételével megadják személyes adataikat a www.everydayme.hu weboldalon.

A regisztráció során az alábbi valós – hatósági igazolvánnyal igazolható – adatok hiánytalan megadása szükséges:

-        nem

-        név

-        születési dátum

-        lakóhelyének irányítószáma

-        ország

-        e-mail cím

-        a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint

-        megadja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Procter&Gamble) részére

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját.

 

5.4 Pályázatbeküldés

A regisztráció megtétele után a Játékos megérkezik a nyereményjáték promóciós oldalára https://www.everydayme.hu/csalad/programok/entry-screen/dm-pampers-szarazsag-365-napra, ahol a Játékosnak meg  kell adnia a vásárlást igazoló blokkról az alábbi adatokat. A lenti adatok megadásával érvényesítheti pályázatát a Játékra.:

-        AP kód (a nyugta utolsó sora; APA betűk után 8 db számjegy)

-        online vásárlás esetén a vásárlás számlaszáma

-        Vásárlás dátuma és időpontja

-        Telefonszám

-        Pampers Pants termékméret (amennyiben a Pályázó nyer, ezt a méretet kapja nyereményként – 3-as, 4-es, 5-ös vagy 6-os méret jelölhető meg)

Egy játékos több pályázatot is beküldhet, amennyiben több blokkal is rendelkezik, így növelheti nyerési esélyét.

 

 

6. Nyeremény

A Programban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 

 • hetente 1 x 12 hónapra elegendő Pampers ajándékcsomag (főnyeremény)
  • 16 héten át, a nyereményjáték során összesen 16 db ajándékcsomag kerül kisorsolásra, melynek tartalma az alábbi termékekből állhat (a nyertessel a nyeremény kiküldése előtt személyes egyeztetés történik):

 • az ajándékcsomag összesen 36 csomag Pampers terméket tartalmaz

 

 

 • hetente 10 db Pampers Pants ajándékcsomag  
  • 16 héten át, a nyereményjáték során összesen 16 x 10 db = 160 db Pampers Pants ajándékcsomag kerül kisorsolásra.
  • az ajándékcsomag nyertesenként 1 csomag Pampers Pants terméket tartalmaz, a pályázatbeküldés során megadott méretben

 

 

7. Sorsolás

A nyereménysosrsolás a Lebonyolító irodájában kerül megrendezésre, a 1026 Budapest, Harangvirág u. 5. szám alatt. Ezen sorsolások időpontjai az alábbiak:

 

 

-                  2018. június 5. 11:30

-                  2018. július 5. 11:30

-                  2018. augusztus 7. 9:30

-                  2018. szeptember 5. 9:30

 

 1. Az Adatfeldolgozó a nyertesek adatait tartalmazó listát a sorsolás napján - elektronikus formában - átadja 7Field Kft. részére. A 7Field Kft. a  sorsolást követő 3 napon belül háromszor próbálja meg a nyerteseket telefonon és / vagy e-mailben értesíteni. Amennyiben a nyertes a 3. értesítéstől számított 2 napon belül nem reagál, úgy pótnyertes lép a helyébe.
 2. A nyertes Játékos a vásárlást igazoló nyugta másolatát – nevével, címével, a játékban részt vett telefonszámával – a következő címre küldje meg ajánlott levélben:  7Field Kft., 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 16. A borítékra írja rá: “Nyerj 12 havi szárazszágot a Pampers-szel!”. A vásárlást igazoló nyugtának az utolsó értesítést követő 20 munkanapon belül be kell érkeznie a megadott postacímre. A nyugta képét lehetőség van e-mailben is beküldeni a info@7Field.com e-mail címre az értesítést követő 2 napon belül.
 3. A Lebonyolító ezt követően megállapítja a pályázat hitelességét, és egyeztet a nyertessel a díj felhasználásának pontos körülményeiről.
 4. A további nyeremények futárszolgálattal kerülnek kiküldésre. A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal a kiküldés során a nyeremény megsérüléséért, elvesztéséért, és így nyereményt nem pótol.
 5. Amennyiben a nyertes nem veszi át a regisztrált küldeményként küldött nyereményét, az újraküldés költsége a nyertest terheli. 
 6. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint annak átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint annak átvételére kizárólag a Játékos törvényes képviselője jogosult.
 7. A nyereményt a nyertes, helyette közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) vagy más, teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.
 8. A Szervező Createam Reklámügynökség Kft. a heti főnyereményekre (12 hónapra elegendő pelenka) hetente 1-1 nyertest és hetente 3-3 tartaléknyertest sorsol ki. A Szervező Createam Reklámügynökség Kft. a további heti nyereményekre (Pampers Pants ajándékcsomag) hetente 10-10 nyertest és hetente 10-10 tartaléknyertest sorsol ki. A Nyertesnek a Szervező kérésére a blokk bemutatásával, beküldésével tudnia kell igazolni, hogy megfelel a jelen játékszabályban meghatározott követelményeknek. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a Nyertes nem felel meg a játékszabályban megállapított valamennyi követelménynek.
 9. A Nyertesnek a Szervező kérésére a blokk bemutatásával, beküldésével tudnia kell igazolni, hogy megfelel a jelen játékszabályban meghatározott követelményeknek. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a Nyertes nem felel meg a játékszabályban megállapított valamennyi követelménynek.
 10. A nyertes a blokk másolatot saját felelősségre küldi be. A Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget a postai hibákért.
 11. A díjak kiküldésére a nyertes Pályázatok elbírálása után, legfeljebb 60 munkanapon belül kerül sor, futárszolgálattal.
 12. Amennyiben a Résztvevő olyan pályázatot küld be, amely előzőleg már regisztrálásra került (pontosan egyforma tranzakciós szám, AP kód, vásárlás dátuma, időpontja), üzenetet kap arról, hogy a rendszer nem tudja elfogadni a pályázatát, egyben felhívásra kerül, hogy az adatok ismételt ellenőrzését követően a helyes adatokkal küldje be új pályázatát.
 13. A Program lezárulta után érkező Pályázat beküldői tájékoztatást kapnak a Program időtartamáról és a Program befejezéséről.
 14. A nyeremény Résztvevő késedelme miatti határidőn túli átvételéért, illetve elmaradásáért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
 15. A Nyeremények pénzre vagy egyéb nyereményre át nem válthatók.
 16. Hamisított vagy manipulált nyugták a pályázatot érvénytelenné teszik, azok nem vehetnek részt a játékban. A Programban résztvevő nyugták érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.
 17. Amennyiben a Program során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.
 18. Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a sorsoláshoz szükséges adatbázis, a Lebonyolító jogosult a sorsolás időpontját elhalasztani és azt a játékszabályzatban módosítani.

 

8. Adózás

 

A Szervező felelősséget vállal a díjjal kapcsolatban fizetendő személyi jövedelemadó kifizetéséért. A főnyereménnyel és további nyereményekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli.

 

9. Adatkezelés

 

1. A Résztvevő a Programban való részvétellel, továbbá a honlapon történő regisztrációval önkéntesen, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Programmal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben a Résztvevő által a Program során a rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje.

2. A Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatok a későbbiekben egyéb más célból felhasználásra nem kerülnek. Az adatkezelés kizárólag a Program lebonyolítása érdekében, zárt rendszerben történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevők számára, hogy személyes adataik kezelésével kapcsolatos információt kérjenek, kérjék azok helyesbítését vagy törlését a következő címen: Procter Gamble Magyarország Kkt. (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.). Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, illetve a törlés  joga.

3. Szervező nyilatkozik, hogy az adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

4. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási száma: folyamatban van.

5. Ahhoz, hogy a Játékos résztvehessen a játékban, Felhasználónak külön regisztrálnia kell a www.everydayme.hu oldalon is és kifejezetten hozzájárulását kell adnia, hogy adatai a Szervező direkt marketing adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező– esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig vagy pedig felhasználó a saját fiókjában történő átállításig– minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenységével összefüggésben felhasználhassa.

 

10. Vegyes rendelkezések

 

1. A Lebonyolító, a Szervező, valamint a Szervező által megbízott, a Program lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és a vonatkozó jogszabályokra tekintettel kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Programban való részvétel során, a Program, illetve a telefon-, internet szolgáltatás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Program során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

2. A Szervezőt, Lebonyolítót nem terheli felelősség a pályázatoknak a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, stb.). A Résztvevők közötti vitás kérdésekben a Szervező döntése az irányadó, melyet Résztvevők elfogadnak.

3. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló nyugta érvénytelensége esetén Résztvevő kizárásra kerül a Programból és a Lebonyolító által a jövőben Szervező részére szervezendő nyereményjátékokból 2 éves időtartamra. A Szervező a vásárlást igazoló nyugták tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

4. A Résztvevők a pályázat beküldésével automatikusan elfogadják a Program szabályzatát.

5. A részletes Program szabályzata elérhető a https://www.everydayme.hu/csalad/programok/entry-screen/dm-pampers-szarazsag-365-napra weboldalon.

6. A Résztvevők a Programmal kapcsolatban a jatek@createam.hu e-mail címre küldhetik el kérdéseiket, észrevételeiket. A jatek@createam.hu e-mail címre érkező észrevételekre, kérésekre, kérdésekre, reklamációra a beérkezéstől számítva 5 munkanapon belül Lebonyolító válaszol. A Szervező, illetve Lebonyolító a Program lezárását követő 60 napon túl a Programmal kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt nem tud befogadni.

7. A Szervező jogosult a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen programszabályzat egyoldalú módosítására.

 

Budapest, 2018. május 14.

 

Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt

Szervező


 

Függelék

 

A “Nyerj 12 havi szárazszágot a Pampers-szel!” programban részt vevő termékek listája és a hozzájuk tartozó termékkód:

 

 

Pampers Wipes

 

 

Pampers Babatörlőkendő Sensitive 12

 

4015400636779

Pampers Babatörlőkendő Sensitive Single 54

 

4015400686101

Pampers Babatörlőkendő Baby Fresh Single 64

 

4015400439110

Pampers Babatörlökendő Baby Fresh Duo 2x64    

 

4015400439202

Pampers Babatörlökendö Sensitive Duo 2x56       

 

4015400636670

Pampers Babatörlökendö Sensitive Quattro 4x56       

 

4015400622079

Pampers Babatörlökendö Fresh 6x56       

 

4015400439295

Pampers Bedmats

 

 

Pampers  Bedmats 7

 

4015400333449

Pampers Splashers

 

 

Pampers Nadrag pelenka Splash CP S3  12

 

8001090698346

Pampers Nadrag pelenka Splash CP S4  11

 

8001090698384

Pampers Sleep&Play

 

 

Pampers Sleep&Play Midi 58         

 

4015400224211

Pampers Sleep&Play Maxi 50         

 

8001090669056

Pampers Sleep&Play Junior 42       

 

8001090784674

Pampers ABD Midpack

 

 

Pampers ABD Midpack Mini 43

 

4015400704294

Pampers ABD Midpack Midi 42

 

4015400537427

Pampers ABD Midpack Maxi 36

 

4015400537458

Pampers ABD Midpack Junior 28

 

4015400537632

Pampers ABD Midpack XL 24

 

4015400537847

Pampers ABD Jumbo pack

 

 

Pampers ABD JP Newborn S1 43             

 

4015400264491

Pampers ABD JP Midi S2 94

 

4015400264613

Pampers ABD JP Mini S3 82

 

4015400265085

Pampers ABD JP Maxi S4 70

 

4015400244769

Pampers ABD JP Maxi+ S4 62

 

4015400264774

Pampers ABD JP Junior S5 58

 

4015400264811

Pampers ABD JP XL S6 54

 

4015400244875

Pampers ABD Mega Pack IN-OUT

 

 

Pampers Mega Pack Maxi 132 db

 

8001090459459

Pampers Mega Pack Maxi Plus 120 db

 

8001090459480

Pampers Mega Pack Midi 150 db

 

8001090459510

Pampers Mega Pack Junior 111 db

 

8001090459541

Pampers Premium Mega Pack IN-OUT

 

 

Pampers Pelenka Premium Mega Box S3 120

 

4015400465461

Pampers Pelenka Premium Mega Box S4 104

 

4015400465447

Pampers Pelenka Premium Mega Box S5 88

 

4015400541813

Pampers Premium Care SP

 

 

Pampers Pelenka Premium Small Pack S0 30

 

4015400536857

Pampers Premium Care Small Pack S1 22

 

4015400687696

Pampers Premium Care Small Pack S2 22

 

4015400687733

Pampers Premium Care VP

 

 

Pampers Premium Care Value Pack Newborn S1 88

 

4015400741602

Pampers Premium Care JP

 

 

Pampers Premium Care JP Mini S2 96

 

4015400743248

Pampers Premium Care JP Midi S3 80

 

4015400507499

Pampers Premium Care JP Maxi S4 66

 

4015400507529

Pampers Premium Care JP Junior S5 56

 

4015400507550

Pampers Pants ABD

 

 

Pampers Nadrag pelenka Carry Pack S3 26

 

4015400703983

Pampers Nadrag pelenka Carry Pack S4 24

 

4015400672647

Pampers Nadrag pelenka Carry Pack S5 22

 

4015400672685

Pampers Nadrag pelenka Carry Pack S6 19

 

4015400673378

Pampers Pants ABD JP Midi S3 60

 

4015400682882

Pampers Pants ABD JP Maxi S4 52

 

4015400672869

Pampers Pants ABD JP Junior S5 48

 

4015400672906

Pampers Pants ABD JP XL S6 44

 

4015400674023

Pampers Pants PC

 

 

Pampers Pants PC Maxi S4 22

 

4015400681243

Pampers Pants PC Junior S5 20

 

4015400681212

Pampers Premium Nadrag pelenka VP S4 44

 

4015400772002

Pampers Premium Nadrag pelenka VP S5 40

 

4015400772101

Pampers Pants Megabox

 

 

PAMPERS PANTS MEGABOX JUNIOR 96DB

 

4015400697541

PAMPERS PANTS MEGABOX XL 88DB

 

4015400697558

PAMPERS PANTS MEGABOX MAXI 104DB

 

4015400697534

Pampers Nadrag pelenka Mega Box S3 120

 

4015400697527