top left pic
left pic

Nyerje meg az 50 Oral-B elektromos fogkefe egyikét, Jégvarázs vagy Star Wars kiadásban!

Amennyiben kitölti kérdőívünket, mi segítünk megfejteni melyik Disney figura és elektromos fogkefe illik leginkább gyermekéhez!


top right pic
right pic

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT A

“ORAL-B TÉLI KVĺZJÁTÉK”

 

1.         A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

 

1.1       Az „Oral-B Téli Kvíz” nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője és adatkezelője a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (P&G Hungary Kkt.) 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., Magyarország (továbbiakban: „Bonyolító”).

 

1.2       A nyereményjáték bonyolítója és a személyes adatok feldolgozója az

Createam Advertising, 1021 Budapest, Versec sor 9, Magyarország, (továbbiakban: „Szolgáltató”).

 

1.3       A Nyereményjáték során megadott személyes adatokat a Bonyolító a Szervező megbízásából dolgozza fel.

 

1.4.      A Nyereményjáték az alábbi honlapon zajlik: https://www.everdayme.hu. (továbbiakban „Honlap”).

 

 

2.         A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

 

2.1       A Nyereményjátékban bárki részt vehet, aki az alább felsorolt feltételeknek együttesen megfelel (továbbiakban „Résztvevő”):

 

            a/ a 16. évét betöltött, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár;

 

            b/ aki a Nyereményjáték Szabályzatban foglaltakat elfogadja és annak maradéktalanul megfelel;

 

            c/ aki a Nyereményjátékban való részvétel előtt a regisztrál és megadja a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat.

 

2.2        A Szervező és a Bonyolító munkavállalói, valamint azok közvetlen hozzátartozói a Nyereményjátékban nem vehetnek részt.

3.         A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték 2016. december 9-én 10:00:01 órakor veszi kezdetét és 2017. január 20-én 23:59:59-kor ér véget. 

 

4.         A NYEREMÉNYJÁTÉK MECHANIZMUSA

4.1       Mindazoknak, akik a nyereményjátékban részt kívánnak venni, a jelen Játékszabályzat 2.1-es bekezdése szerint regisztrálniuk kell a Honlapon, ezután férnek hozzá a Nyereményjátékhoz. A regisztrációt követően a Résztvevők a regisztráció során megadott felhasználói nevükkel és jelszavukkal azonosítják magukat. A Nyereményjáték alapfeltétele, hogy a játékosok regisztráljanak a http://www.everydayme.hu/honlapján, válaszoljanak a kvízben szereplő kérdésekre majd megválaszolják a kifejtendő kérdést.

            A válaszok megadásával egyidejűleg a résztvevők automatikusan elfogadják a Nyereményjáték szabályzatát.

4.2.      Az Üzenetek tartalmi követelményei:

A Résztvevő garantálja, hogy az általa kiposztolt üzenet tartalma mindenben megfelel a Nyereményjáték Szabályzatában foglaltaknak. A Résztvevő teljes felelősséget vállal az általa feltöltött üzenetekből eredő károkért és azok következményeiért. Harmadik fél által esetlegesen tett reklamációkat a Résztvevőnek kell megvédenie és kártalanítania, továbbá a Szervező valamint a Bonyolító kármentességéről neki kell gondoskodnia.

 

A Résztvevőnek minden körülmények között garantálnia kell, hogy a kiposztolt üzenet felhasználói joga saját tulajdonát képzi. A Résztvevő egyedüli felelősséget vállal az általa kiposztolt üzenetek tartalmáért és szavatolja, hogy a szerzői jog egyedüli birtokát képzi; azok felhasználása harmadik fél jogait nem sérti; joggal rendelkezik afelett, hogy az Üzenet felhasználói jogát külön térítés ellenében a Szervező számára átruházza. 

 

A kiposztolt Üzenetnek meg kell felelnie az alábbi előírásoknak, illetve: 

-          törvénybe nem ütközhet;

-          nem tartalmazhat trágár szavakat;

-          nem tartalmazhat felháborodást keltő elemeket;

-          nem lehet obszcén, agresszív, vagy erőszakos hangvételű;

-          nem tartalmazhat pornográf vagy szexuális elemeket;

-          nem lehet sértő, vagy rágalmazó akár a Moderáló Bizottságra, akár a Szervezőre, vagy a Szervező termékeire nézve;

-          nem lehet sértő a Résztvevőre nézve;

-          nem lehet sértő harmadik felekre nézve;

-          a Résztvevő személyes adatain kívül nem tartalmazhatja harmadik személy datait;

-          nem tehet említést versenytárs termékekről, vagy termékmárkákról;

-          nem jeleníthet meg olyan terméket vagy termékmárkát, amelyet nem a Szervező gyárt;

-          nem tartalmazhat utalást marketing tevékenységre;

-          nem utalhat egy másik webes felületre;

-          nem védheti más szellemi tulajdonjog.

 

Amennyiben a kiposztolt Üzenetek ütköznek a fent felsorolt kitételek bármelyikével, a Bonyolító nem hagyja jóvá azokat, és erről a tényről, illetve az indoklásról e-mail-ben értesíti a Résztvevőt. 

 

 

4.3.      A játék során egy 3 főből álló független zsűri (továbbiakban: Zsűri) választja ki azt a 100 nyertest azok közül a Résztvevők közül, akik megfelelnek a Nyereményjáték Szabályzatában foglalt 4.1. és 4.2.-es pontoknak. A Zsűri szubjektív kritériumok alapján hoz döntést, és ez alapján válassza ki a számára legeredetibbnek és legérdekesebbnek tartott posztokat. A Nyertesek kiválasztása kizárólag a Zsűri döntése alapján történik, ezért a Szervező, vagy a Bonyolító semmilyen formában nem tehető felelőssé.  A nyertesek kiválasztása a nyereményjáték lezárulása után egy héttel történik.

 

 

5.         A NYEREMÉNYEK

 

A Nyertesek között az alábbi nyereményeket osztjuk szét (továbbiakban: “Nyeremény”):

 

25 db Oral-B Jégvarázs elektromos fogkefe

A nyeremények értéke egyenként: 7690 Ft

 

25 db Oral-B Star Wars elektromos fogkefe

A nyeremények értéke egyenként: 7690 Ft

 

5.2       A Szervező a Nyerteseket a Nyereményjáték lezárulását követő 14 napon belül a Nyertes által a Nyereményjátékra történő jelentkezés során megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesíti. A Szervező a Nyertesekkel történő kapcsolatfelvételre telefonon 3, e-mailben 1 kísérletet tesz. Amennyiben a Nyertes a megkeresésekre az utolsó kísérlettől számított 3 (három) munkanapon belül nem reagál, a Nyertes elveszíti jogosultságát a Nyeremény fölött. Ez esetben a Szervező nem szolgáltat a Nyertesnek újabb alkalmat a Nyeremény átvételére, helyette a pótnyertes veheti át a Nyereményt. A Nyeremény átvételével kapcsolatban a Nyertes (és a pótnyertes) köteles a Szervezővel és a Bonyolítóval együttműködni.

 

5.3       A Szervező a Nyertessel adategyeztetés céljából fölveszi a kapcsolatot és meggyőződik arról, hogy a Nyertes mindenben megfelel a Nyereményjáték Szabályzatában foglaltaknak. A Nyeremény nem ruházható át másra, és készpénzre nem váltható! A Szervező a Nyereményeket postai napon juttatja el a Nyerteseknek, a sikeres értesítésüket követő 30 napon belül. Amennyiben a Nyertes bármely – kizárólag a Szervezőnek nem felróható - oknál fogva nem veszi át a Nyereményt, a Nyertes elveszíti jogosultságát a Nyeremény fölött és helyébe a pótnyertes lép.

 

5.4       A Szervező nem tehető felelőssé a kiszállítás során adódó bármely sérülésért, a Nyeremény elkallódásáért, vagy megrongálódásáért. A Résztvevők teljes mértékben tudomásul veszik, hogy a Szervezőnek/Bonyolítónak semmilyen, a Nyeremények felhasználásának idejét, vagy módját megváltoztatni kívánó, a Nyertes által benyújtott kérelmét nem áll módjában jóváhagyni.

 

 

5.5       Amennyiben Nyeremény felhasználásának ideje nem felel meg a Nyertes számára, nincs lehetősége arra, hogy más időpontra javaslatot tegyen. Helyette a pótnyertes jogosultsága lép érvénybe.

 

6.         ADÓZÁS

   

A nyeremények után az adó megfizetését a Szervező vállalja. Minden egyéb, a Nyereményjátékkal kapcsolatos költség kizárólag a Nyertest terheli. 

 

 

 

7.         ADATVÉDELEM

 

7.1       A Szervező a Résztvevők személyes adatait kizárólag a Nyereményjáték Szabályzatában foglalt céllal, helyen és időben használhatja föl. A Szervező a Résztvevők személyes adatait nem szolgáltathatja ki harmadik fél számára, azokat csak és kizárólag a Nyereményjáték Szabályzatában foglalt adatfeldolgozó ügynökségnek adhatja át.

 

7.2       A Résztvevők beleegyezésüket adják, hogy regisztrált személyes adataik a Szervező adatbázisában kerülnek eltárolásra. Résztvevők továbbá egyetértenek azzal, hogy személyes adataikat a Szervező külön térítés nélkül fölhasználhatja a szóban forgó Nyereményjáték lebonyolítása kapcsán.

 

            A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi Törvényrendelkezéseknek megfelelően kezeli.

 

7.3       A Szervező adatkezelő és regisztrációs kódja: (394-0079).

 

7.4       Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik. Amennyiben a Résztvevő úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás az ő magánéletének vagy személyes érdekeinek védelmét sérti, vagy az jogszerűtlenül történik, jogában áll a Szervezőhöz fordulni magyarázatért és/vagy bármikor kérelmezheti regisztrációjának törlését az országban és külföldön egyaránt úgy, hogy a Nyereményjáték Szabáyzatának 1.1 bekezdésében megjelölt címen kapcsolatba lép a Szervezővel. Az adatfeldolgozással kapcsolatban kérelmezheti továbbá az adatok és információk korrekcióját. Amennyiben a Résztvevő nem ért egyet a Szervező döntésével, vagy intézkedéseivel, végezetül az Adatvédelmi Hivatalhoz vagy bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

 

8.         ÁLTALÁNOS RENDEKEZÉSEK

8.1       A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők megerősítik, hogy teljes mértékben ismerik a jelen dokumentumban, valamint a vonatkozó adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket, és kifejezik erre vonatkozó beleegyezésüket. A Nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen dokumentumban foglalt rendelkezéseket betartja és azoknak a játék során mindvégig megfelel.

8.2       A Szervező jogosult bármikor belátása szerint megszüntetni vagy felfüggeszteni a Nyereményjátékot.

8.3       Sem a Szervező, sem a Szervező által megbízott bármely, a Nyereményjátékot bonyolító cég nem vállalnak felelősséget, vagy kártérítési kötelezettséget a Nyereményjátékban való részvételért, illetve ezzel kapcsolatban. A nyeremény felhasználásának felelőssége kizárólag és teljes mértékben a Nyertest terheli, a Szervező és a Bonyolító kizárja felelősségét a Nyertes és bármely harmadik személyekkel történő, a Nyeremény felhasználásából adódó személyi sérülésekkel kapcsolatban. Ilyen esetekben jogi eljárás nem kezdeményezhető.  

8.4       Amennyiben a Szervező okkal azt feltételezi, hogy bármely Résztvevő a regisztrációt, vagy a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, rosszhiszeműen jár el, vagy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, akkor a Szervező az ilyen Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A kizárt Résztvevő teljes regisztrációja eltávolításra kerül a Honlapról. Ezen túlmenően a Résztvevő automatikusan kizárásra kerül a Szervező által szervezett bármely jövőbeni játékból / promócióból, a Játékból történő kizárástól számított 2 éves időszakra.

 

8.5       A Nyereményjátékra történő regisztrációjával a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékhoz tartozó Honlap tartalma, teljesítménye, az üzenet- és adatátviteli sebesség valamint a bejegyzési sebesség a szolgáltatói technológián múlik, amelyet a Szervezőn kívül álló és általa nem alakítható tényezők negatívan befolyásolhatnak, különös tekintettel (de nem korlátozva) az internetre történő kapcsolódásból, a szerver számítógép működéséből, és a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartásából eredő hibákra. A jelen bekezdésben felsorolt tényezőkkel kapcsolatban a Szervező és a Bonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.6       A teljes Nyereményjáték Szabályzat megtalálható a Honlapon, vagy a Szervező által a jelen Játékszabályzat 1.1 pontjában megjelölt címen.  További információk kérhetők a +36 30 444 36 84 telefonszámon.

 

Budapest, december 9.

Procter & Gamble Magyarország